اولین بار با 50% تخفیف از ما خرید کن!! کد تخفیف: smahdi313

علم رجال چیست و چه کاربردی دارد؟

علم رجال چیست و چه کاربردی دارد
آنچه در این مقاله می خوانید:

علم رجال چیست؟

علم رجال به احوال و خصوصیات راویان می پردازد و احوالی از راویان را بررسی می کند که در وثاقت راویت و حدیث مؤثر است.

و از دو جهت به این خصوصیات می پردازد: از جهت ذاتی یعنی بررسی و شناخت خود راوی، خانواده و… و از جهت وصفی یعنی بررسی و شناخت خصوصیات اخلاقی، اجتماعی و… راوی.

همچنین کتب رجالی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول به کلیات علم رجال پرداخته و در واقع مقدمه علم رجال است که به بررسی مقدمه علم رجال، ضرورت و اقوال در رابطه با علم رجال و… می پردازد و دسته دوم کتب و متونی هستند که به بررسی راویان و رجال حدیث و… می پردازد و در واقع اصل علم رجال است.

موضوع و محور در علم رجال آن چیزی است که در سلسله سند حدیث ذکر شده است و علم رجال به زندگینامه و خصوصیاتی که در وثاقت راوی مؤثر است می پردازد.

رجال چه تفاوتی با تراجم دارد؟

تراجِم از ماده ترجمه است و ترجمه به معنای زندگینامه است و در بسیاری از متون دیده می شود که می گویند ترجمه ی فلانی، یعنی زندگینامه شخص.

علم تراجم به شناخت و بررسی افراد می پردازد و تفاوت آن با علم رجال چنین است که علم رجال همانطور که بیان شد، به بررسی احوالات و زندگینامه افرادی می پردازد که در سلسله سند روایت مذکور است، اما علم تراجم به زندگانی بزرگان می پردازد و وجود در سلسله سند در علم تراجم موضوعیتی ندارد و از تمامی بزرگان، شاعران، علما و… می پردازد.

رابطه این دو علم نیز عموم و خصوص من وجه است، چرا که بسیاری از افرادی که در سلسله سند روایت مذکور است، هم در علم رجال(به جهت راوی بودن) و هم در علم تراجم(به جهت بزرگ بودن) مطرح می گردد، از جهتی بسیاری از بزرگان نیز هستند که راوی نبوده اند و بنابراین در علم تراجم مطرح می شوند چرا که از بزرگان است ولی در علم رجال مطرح نمی گردد؛ بسیاری از افرادی نیز که راوی هستند اما از بزرگان نیستند، در علم رجال مطرح می شوند چرا که راوی اند، اما در علم تراجم مطرح نمی شوند چرا که از بزرگان نیستند.

تفاوت درایه و رجال چیست؟

علم رجال همانطور که بیان شد، از وثاقت و احوال راویان بحث می کند، اما علم درایه از نتیجه این علم بحث میکند و مثلا می گوید که اگر فلان راوی در سلسله سند روایت موجود بود، روایت صحیح، مرسل و یا… است و با توجه به وثاقت راویان که در علم رجال بیان شده است، به وثاقت روایت می پردازد.

چه نیازی به علم رجال داریم؟

در آیات و روایات بسیاری بر این تأکید شده است که فتوا و سخن بدون علم ممتنع و ممنوع است و بنابراین باید به منابع و مصادر معتبر رجوع کرد.

آنچه که مسلم است این است که آیات قرآن و روایات متواتره را می توان استفاده کرد و موثق است. اما این موارد بسیار کم بوده و برای حکم شرعی کافی نیست. بنابراین باید خبر واحد را نیز قبول نمود و از جهتی نمی توان تمامی خبر های واحد را قبول نمود و بنابراین نیاز به ملاک تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح داریم.

برای تشخیص نص صحیح از غیر صحیح اقوال و راه های مختلفی است:

بعضی بر این قائل اند که باید حتما روایت از عادل روایت شده باشد و روایتی که از عادل باشد، یقینا ثقه است.

بعضی بر آن باورند که می تواند روایت از عادل نباشد و روایت ثقه نیز معتبر است.

بنابر این دو قول شکی نیست که نیاز به علم رجال است تا راوی را بشناسیم.

بعضی نیز می گویند که ملاک تشخیص روایت صحیح، تنها علم رجال نیست و بلکه باید از هر راهی که می توان، به این یقین پیدا کرد که این روایت از امام صادر شده است و یکی از ملاک های تشخیص صدور از امام راوی است و ممکن است ملاک ها و قرائن دیگری همچون عمل صحابه و… نیز به قطع به صدور از امام کمک کند.

در این صورت نیز نیاز به علم رجال است، چرا که بالأخره یکی از قرائن تشخیص صحت و وثاقت روایت، راوی است.

در ضمن این علم بر شناخت حدیث تأثیرات فراوانی دارد که در مقاله “علم رجال چه تأثیری بر شناخت حدیث دارد؟” به آن پرداخته ام.

امیدوارم که توانسته باشم به خوبی شما را با علم رجال آشنا کنم.

در انتهای همین صفحه منتظر نظرات شما هستم.

موفق و پیروز باشید.

لینک کوتاه

smahdi.info/25379

ابوطالب خانی
ابوطالب خانی

شیعه ویترین و نماد اهل بیت (علیهم السلام) است، پس سعی کنیم نماد خوبی برای امام زمانمان باشیم.

درباره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مقالات