اولین بار با 50% تخفیف از ما خرید کن!! کد تخفیف: smahdi313

دسته‌بندی: اخلاقی و اجتماعی

قضاوت

چرا دیگران را قضاوت می کنیم و چه کنیم که قضاوت نکنیم؟

در اتوبوس می‌بینیم جوانی راحت نشسته و در همان لحظه پیرمرد، پیرزن یا خانم بچه بغلی وارد می‌شود. جوان بلند نمی‌شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر از این است که همان لحظه است در ذهن شروع به قضاوت می‌کنیم؟ چقدر جوونا بی‌ادب شدن، احترام به بزرگ‌ترها از بین رفته، ما هم

مشاهده »