سامانه پاسخگوئی به شبهات راه اندازی شد!

دسته‌بندی: رمضان

روزه در نگاه پزشکان

فواید روزه داری از نگاه پزشکان بزرگ

دکتر ژان فرموزان در باره فواید روزه‌داری چنین می‌گوید: در آغاز روزه‌داری، زبان باردار است، عرق بدن زیاد می‌شود، دهان بو می‌گیرد، گاه آب بینی را می‌افتد و همه، علامت شستشوی کامل بدن است. پس از سه، چهار روز، بو برطرف می‌شود، اسیداُوریک ادرار کاسته می‌شود و شخص احساس سبکی

مشاهده »