اولین بار با 50% تخفیف از ما خرید کن!! کد تخفیف: smahdi313

دسته‌بندی: ادبیات

کتابت همزه

راهنای کامل روش و قواعد کتابت همزه

سلام، همزه یکی از حروفی است که در زبان عربی مورداستفاده قرار گرفته اما در زبان فارسی استفاده نمی‌شود. همزه روش‌های مختلف نوشتاری دارد و در مواضع مختلف به‌صورت های مختلفی نوشته می‌شود. در این آموزش ادبیات عرب به روش نوشتاری همزه می‌پردازم. همزه در غالب موارد به کرسی یا

مشاهده »