دسته‌بندی: ادبیات

کتابت همزه

روش کتابت همزه

سلام، همزه یکی از حروفی است که در زبان عربی مورداستفاده قرار گرفته اما در زبان فارسی استفاده نمی‌شود. همزه روش‌های مختلف نوشتاری دارد و در مواضع مختلف به‌صورت های مختلفی نوشته می‌شود. در این پست به روش نوشتاری همزه می‌پردازم. همزه در غالب موارد به کرسی یا همان پایه

مشاهده »