سامانه پاسخگوئی به شبهات راه اندازی شد!

دسته‌بندی: دسته‌بندی نشده

روش های مرور

چطور مرور کنیم؟ / روش های صحیح مرور

برای مرور و بهبود یادآوری و جلوگیری از اشکال در بازخوانی اطلاعات دو کار توصیه می گردد که عبارت است از: الف: یادگیری تفهیمی: این روش بدین صورت است که شما برای اینکه بتوانید مطالب را به یاد بیاورید و بازخوانی کنید، باید ابتدا بسته های اطلاعات را به درون

مشاهده »