اولین بار با 50% تخفیف از ما خرید کن!! کد تخفیف: smahdi313

دسته‌بندی: نهج البلاغه

کتابخانه احادیث

نهج البلاغه – إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَهً + ترجمه فارسی

إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَهً فَتِلْکَ عِبَادَهُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَهً فَتِلْکَ عِبَادَهُ الْعَبِیدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَهُ الْأَحْرَار.

مشاهده »