سامانه پاسخگوئی به شبهات راه اندازی شد!

دسته‌بندی: عبادت

نهج البلاغه – إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَهً + ترجمه فارسی

إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَهً فَتِلْکَ عِبَادَهُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَهً فَتِلْکَ عِبَادَهُ الْعَبِیدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَهُ الْأَحْرَار.

مشاهده »